จัคร์
จัคร์
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in ชุมชนพฤกษา59
12
Show   Total: 27 items
Date Subject Count Location
เครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้านพฤกษา 59/1 0 replies ชุมชนพฤกษา59
คณะกรรมการทำงานติดตั้งสายลำโพงเสียงตามสายเพิ่มเติม ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน 9 กุมภาพันธ์ 2014 0 replies ชุมชนพฤกษา59
ช่างโครงการพฤกษา 59 มาถ่ายอุจจาระไว้อีกแล้ว 0 replies ชุมชนพฤกษา59
Re: พฤกษา59 ดินทรุดบางไหมครับ 0 replies ชุมชนพฤกษา59
แก้ไขวันเข้ามาเก็บขยะ ของรถเก็บขยะภายในหมู่บ้าน 0 replies ชุมชนพฤกษา59
การเก็บขยะภายในหมู่บ้านของรถเก็บขยะเทศบาล 0 replies ชุมชนพฤกษา59
เชิญสมาชิกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ประชุมร่วมกัน ที่ สวนสาธารณะ 0 replies ชุมชนพฤกษา59
สำรวจงานสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน 0 replies ชุมชนพฤกษา59
ข้อมูลการค้ำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภคหมู่บ้านพฤกษา 59/1 0 replies ชุมชนพฤกษา59
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ หมู่บ้านพฤกษา 59/1 0 replies ชุมชนพฤกษา59
ขอความร่วมมือจากสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน เรื่องการทำหน้าที่ของ รปภ.ชุดใหม่ 0 replies ชุมชนพฤกษา59
ลอกท่อระบายน้ำ ข้างบ้านน้าเปี๊ยก ร้านค้าซอย1 เยื้องครัวตุ๋มติ๋ม 0 replies ชุมชนพฤกษา59
ตัดเจียร์เหล็กที่โผล่บนผิวถนนภายในหมู่บ้าน 0 replies ชุมชนพฤกษา59
อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ 0 replies ชุมชนพฤกษา59
ขออย่าให้หมู่บ้านเราเป็นแแบบนี้เลยนะ 0 replies ชุมชนพฤกษา59
เรียน สมาชิกหมู่บ้านทุกท่านทุกหลังคาเรือน 0 replies ชุมชนพฤกษา59
Re: แก้ปัญหา เรื่องท่อระบายน้ำตัน ให้สมาชิกหมู่บ้าน 0 replies ชุมชนพฤกษา59
แก้ปัญหา เรื่องท่อระบายน้ำตัน ให้สมาชิกหมู่บ้าน 1 reply ชุมชนพฤกษา59
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่สมาชิกหมู่บ้านควรจะอ่านทุกหลังคาเรือน 0 replies ชุมชนพฤกษา59
เงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก 2557 0 replies ชุมชนพฤกษา59
12