Reply – การซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
การซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน
— by จัคร์ จัคร์
ด้วยหมู่บ้านเรายังมีปัญหามากมายจากการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จบ้าง ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานบ้าง ซึ่งเป็นผลทำให้หมู่บ้านเราเริ่มเกิดปัญ ด้านสาธารณูปโภคหลายเรื่องด้วยกัน เช่น

1. ท่อระบายน้ำ

2. ฝาท่อ

3. บ่อบำบัดน้ำ

4. รางวี

5. ผิวถนน

6. ไฟฟ้าแสงสว่าง ณ สวนสาธารณะ และไฟฟ้าแสงสว่างส่องป้ายทางเข้าออกหมู่บ้าน

7. สายไฟ สายอินเตอร์เน็ท สายโทรศัพท์


     จากการทำงานของคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านที่ผ่านมา ได้ติดตามและเร่งรัดให้ช่างก่อสร้างโครงการพฤกษา ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆข้างต้นให้กับหมู่บ้านเรา ซึ่งช่างเองโดยช่างเล็กหรือคุณวันชัย ได้วางแผนการทำงานการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยกำหนดเป็นลำดับงาน ก่อน-หลัง ให้กับคณะกรรมการฯแล้วโดยกำหนดแล้วเสร็จไว้ที่ สิ้นเดือนมกราคม 2557

    คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันเร่งรัดผลักดันให้การทำงานของช่างแล้วเสร็จโดยเร็วและครอบคลุมในทุกๆปัญหาของหมู่บ้านเรา จึงฝากสมาชิกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ช่วยกันสอดส่องดูข้อบกพร่อง ทั้งของเรื่องสาธารณูปโภคที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและการบริการสาธารณะ เช่น งานด้าน รปภ. และคนสวนหรือคนกวาดถนน และการเก็บขยะ

    หากมีข้อบกพร่องใดๆ ที่จะนำไปสู่การเกิดปัญหาทั้งส่วนรวมและกับตัวท่านเอง ขอให้ท่าน แจ้งเข้ามาที่บอร์ดนี้ได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ประสงค์ออกนาม กระดานบอร์ดนี้ก็จะเป็นความลับสำหรับท่านได้

    หรือแม้ท่านต้องการที่จะเสนอแนะ ใดๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมู่บ้านของเรา ให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน ทางคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังและนำไปพิจารณาหารือร่วมกัน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของเราต่อไป