Reply – การติดถังเก็บน้ำ
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
การติดถังเก็บน้ำ
— by เปยเปย เปยเปย
อยากสอบถามผู้อาศัย ในหมู่บ้านพฤษา59 ว่า มีบ้านไหน ติดตั้งถังเก็บน้ำบ้างคะ และถ้าไช้ ถังที่หนัก มากจะมีปันหาทำไห้ ดินทรุด มั้ย!
ผู้ รู้ช่วยแนะนำทีค่ะ