Reply – แก้ไขวันเข้ามาเก็บขยะ ของรถเก็บขยะภายในหมู่บ้าน
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
แก้ไขวันเข้ามาเก็บขยะ ของรถเก็บขยะภายในหมู่บ้าน
— by จัคร์ จัคร์
คณะกรรมการฯได้รับ คำยืนยันจากผู้จัดการหมู่บ้าน(คุณตั๊ก) ได้แจ้งให้ทราบว่า ผู้ประกอบการ การจัดเก็บขยะ ว่าขอปรับเลื่อนการเข้ามาเก็บขยะภายในหมู่บ้าน จากเดิมแจ้งไว้ว่า จะเข้าเก็บทุกวันอังคารกับวันเสาร์ ขอปรับมาเป็น วันพุธกับวันเสาร์ ในทุกสัปดาห์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 5 ก.พ.57 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาให้สมาชิกหมู่บ้านได้รับทราบทั่วกัน
คณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน