Reply – การเก็บขยะภายในหมู่บ้านของรถเก็บขยะเทศบาล
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
การเก็บขยะภายในหมู่บ้านของรถเก็บขยะเทศบาล
— by จัคร์ จัคร์


สืบเนื่องจากสมาชิกหมู่บ้านบางท่านได้ร้องเรียนมา เกี่ยวกับการเข้ามาเก็บขยะภายในหมู่บ้านของเทศบาลว่า เข้ามาเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้งคือเข้ามาเก็บทุกวันเสาร์นั้น ถือว่าไม่เพียงพอ เพราะทำให้ขยะล้นถังหรือถ้าใส่ถุงดำวางไว้ข้างถังขยะ ก็จะทำให้สุนัขคุ้ยเขี่ยเลี่ยราด

ทางคณะกรรมการทำงาน จึงได้ประสานกับฝ่ายบริหารจัดการหมู่บ้านมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อให้ประสานกับทางเทศบาลให้เพิ่มรอบเข้ามาเก็บเป็น 2 ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหมู่บ้านได้เข้าประสานกับเทศบาล และได้รับการยืนยันจากทางเทศบาลว่าจะเข้ามาทำการเก็บเป็นขยะภายในหมู่บ้านเป็น 2 ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ โดยจะเข้ามาเก็บทุกวันอังคารกับวันเสาร์  และจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้

คณะกรรมการทำงานจึงขอฝากมายังสมาชิกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ช่วยกันตรวจสอบและดูแลการทำงานของคนเก็บขยะด้วยว่าประสิทธิภาพการทำงานของเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไร หากท่านพบปัญหาจากการทำงานของพวกเขาเหล่านั้น(การเก็ยขยะ) โปรดให้ท่านสมาชิกหมู่บ้านแจ้งมายังคณะกรรมการทำงานได้ตลอดเวลาที่นี>>>http://pruksa59.blogspot.com/2014/01/blog-post_3.htmlหรือตอบกลับที่ Reply กระทู้นี้ที่นี่>>>http://59.1001764.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=reply&node=26ได้เช่นเดียวกัน

หรือท่านจะแจ้งไปยังฝ่ายบริหารจัดการหมู่บ้านที่สำนักงานนิติฯต้นซอย 1 ก็ได้เช่นเดียวกัน


จึงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน