Reply – Re: แก้ปัญหา เรื่องท่อระบายน้ำตัน ให้สมาชิกหมู่บ้าน
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: แก้ปัญหา เรื่องท่อระบายน้ำตัน ให้สมาชิกหมู่บ้าน
— by จัคร์ จัคร์
การทำงานด้วยจิตอาสา ของคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯ ไม่เคยคิดที่จะต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ ขอเพียงให้เพื่อนสมาชิกหมู่บ้าน อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านเราอย่างมีความสุข ก็เพียงพอแล้ว