คณะกรรมการทำงานติดตั้งสายลำโพงเสียงตามสายเพิ่มเติม ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน 9 กุมภาพันธ์ 2014

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

คณะกรรมการทำงานติดตั้งสายลำโพงเสียงตามสายเพิ่มเติม ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน 9 กุมภาพันธ์ 2014

จัคร์
คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านได้ช่วยกัน เดินติดสายลำโพงของเสียงตามสายภายในหมู่บ้านพฤกษา 59/1 เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน และเพื่อให้สะดวกต่อการออกเสียงตามสายโดยตัวประธานเองคณะกรรมการจึงลงความเห็นกันให้ย้ายเครื่องขยายเสียง ไปติดตั้งไว้ที่บ้านประธานคณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทำงานและสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน ที่ได้ออกไปช่วยกันทำกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งก็ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ ต้องขอขอบคุณด้วยใจจริง ที่ทุกคนได้ทุ่มเทสรรพกำลังกันอย่างเต็มที่ทุกท่าน

ดูรูปคลิ๊ก>>>https://picasaweb.google.com/108215348920307963445/92014