ช่างโครงการพฤกษา 59 มาถ่ายอุจจาระไว้อีกแล้ว

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ช่างโครงการพฤกษา 59 มาถ่ายอุจจาระไว้อีกแล้ว

จัคร์
ก่อนที่คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านพฤกษา 59/1 จะเข้ายื่นหนังสือ เพื่อติดตามงานแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านฯ กับคุณธีรเดช เกิดสำอางค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 8/02/57  หนึ่งวัน ได้มีช่างของโครงการพฤกษา 59 เข้าไปทำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบชุ่ยๆ ในเรื่องของฝาท่อที่ทรุดลงไป และแตกหัก ประมาณ 10 กว่าฝา โดยเข้าไปแก้ไขในวันศุกร์ที่ 7/02/57

ถามว่า...ทำไมต้องเข้าไปแก้ไขก่อนวันที่ผู้บริหารระดับสูงจะเข้าไปตรวจงานที่เฟส 2 หนึ่งวัน บอกได้คำเดียวครับ โรยผักชีครับ

แต่สิ่งที่กลุ่มช่างพวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือ ทำงานทุกอย่างมันเกิดความมักง่ายสุดๆ มันขนแผ่นปูนมาเพื่อจะเอามาปิดฝาท่อ ที่บริเวณ ทางแยกร่วม ที่ท้ายซอย 2 แต่มันแตก มันแก้ไขเสร็จแล้ว มันกลับทิ้งแผ่นปูนที่แตกหักวางเกะกะทางสัญจร (ดูรูป)

สุดจะบรรยายครับ กับไอ้พวกช่างเหล่านี้ รวมทั้งหัวหน้าพวกมันด้วย มันทำงานกันโดยไม่มีสำนึกความรับผิดชอบใดๆเลย
และรูปภาพข้างล่างนี้คือความมักง่ายของช่างไฟฟ้า ปอกสายไฟไว้ โดยไม่มีเทปพันไว้เลย เหตุการณ์นี้อยู่หลังบ้านประธานคณะกรรมการทำหมู่บ้าน ข้างป้อมยามขาออก ไม่รู้มันเจตนาอะไรหรือเปล่า  แต่สิ่งที่น่ากลัว คือคนที่ปินไปตัดแต่งกิ่งไม้ มันจะโนไฟฟ้าดูดตาย  เพราะความมักง่ายของไอ้พวกช่างเหล่านี้