ขอคำแนะนำครับ 59/2 เฟสใหม่จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันไหมครับ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ขอคำแนะนำครับ 59/2 เฟสใหม่จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันไหมครับ

อริยพล
พอดีสนใจจะซื้อบ้านพฤกษา59 เฟส2 แต่เข้ามาดูบอีร์ดของพี่ๆรุ้สึกว่าปัญหาจะเยอะ ไม่ทราบว่าเฟสใหม่ได้รับการแก้ไขไหมครับ เผื่อพี่ๆมีคำแนะนำดีๆครับ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ขอคำแนะนำครับ 59/2 เฟสใหม่จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันไหมครับ

จัคร์
ก่อนจะเข้าซื้อ ต้องขอดูผังการก่อสร้างทั้งงานระบบ และตัวบ้านครับ ผมไม่สามารถที่จะตอบเพื่อยืนยันได้ แต่เพียงจะแจ้งให้ทราบว่า ชุด Staff เดียวกันทั้ง 2 เฟส