กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ หมู่บ้านพฤกษา 59/1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ หมู่บ้านพฤกษา 59/1

จัคร์
This post was updated on .
ขอขอบคุณด้วยใจล้นเปี่ยมจากคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านพฤกษา 59/1

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านพฤกษา 59/1
ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน

นายกธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู
นายสมพร เอกเอี่ยมโรจน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู
ส.ท.เปรม บุญทิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู
ผู้ใหญ่อำนาจ บุญทิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.ท้ายบ้านใหม่
นายสมภาร บัวทอง ประธานชุมชนการบินพลเรือน
นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู
กำนันสด ชูไสว ที่ปรึกษาประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู
จ่ามี จีนแฉ่ง

นายชูชาติ เจริญสุข สมาชิกหมู่บ้าน (817/2284)
นายนิพนธ์ สุขสนิท สมาชิกหมู่บ้าน(817/10)
ครูสิทธิชัย บุญนาค สมาชิกหมู่บ้าน(817/8)
นายมนูญ แซ่เตีย สมาชิกหมู่บ้าน

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
บจก.พี เอส ฟู้ดโปรดักส์
บจก.พี แอนด์ พี ฟู้ดซัพพลาย
บจก.ธันวาสถาพร ทรานสปอร์ต
บจก.ศิริปราการ
บจก.นอร์ทสตาร์ เฟอร์นิเจอร์
บจก. จ สี่เจริญ
กลุ่มเพื่อนพนักงานบจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานบจก.NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD. ,
ฝ่ายบริหารจัดการหมู่บ้าน
คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านพฤกษา59/1
และสมาชิกหมู่บ้านพฤกษา 59/1 ที่ร่วมกันออกร้านอาหารเครื่องดื่ม และร่วมกันสนับของรางวัลและทุนการศึกษา
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ของหมู่บ้านฯให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดียิ่ง ต้องขอ

ดูรูปอัลบั้มเต็มได้ที่นี่>>>https://plus.google.com/u/0/photos/108215348920307963445/albums/5968179180605531521

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007195506460&sk=photos&collection_token=100007195506460%3A2305272732%3A69&set=a.1398612110388626&type=3