ตัดเจียร์เหล็กที่โผล่บนผิวถนนภายในหมู่บ้าน

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ตัดเจียร์เหล็กที่โผล่บนผิวถนนภายในหมู่บ้าน

จัคร์
จากการสัญจร ของสมาชิกหมู่บ้านหลายท่าน ที่ได้ร้องเรียนมายังคณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน ว่าบนผิวถนนภายในหมู่บ้านเรา มีเหล็กโผล่ขึ้นมาบนผิวถนน บางจุดโผล่ขึ้นมาเกือบนิ้ว ซึ่งเป็นอันตราย ทั้งคนเดินสดุด และยางรถอาจจะเสียได้  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 /12/56 ที่ผ่านมาผมและพี่นิรุติ ภูละ (แหลม) ได้เดินสำรวจ และทำการตัดเจียร์ให้หมดแล้ว แต่ถ้ามีหลงตรงไหนบ้าง สมาชิกท่านใดเห็นโปรดแจ้ง ไปยังคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านได้นะครับ

081-149-1636