อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗

จัคร์


สวัสดีปีใหม่ 2557

ขออวยพรให้สมาชิกหมู่บ้านพฤกษาและทุกท่านจงประสบสุข สมหวัง สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งหนึ่งประการใด ของให้สมความมุ่งมาดปรารถนา ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย อย่าได้มี รื่นเริงเปรมปรีย์ ปีใหม่นี้ตลอดปีและตลอดไป

Don’t forget the past, learn from it. Happy New Year.
อย่าลืมอดีต ให้เรียนรู้จากมัน สุขสันต์วันปีใหม่ครับ

I Wish in 2o14 God gives You…
12 Month of Happiness,
52 Weeks of Fun,
365 Days Success,
8760 Hours Good Health,
52600 Minutes Good Luck,
3153600 Seconds of Joy.

ผมขอให้ในปี 2014 นี้ พระเจ้าจงมอบสิ่งเหล่านี้ให้คุณ
12 เดือนแห่งความสุข
52 สัปดาห์แห่งความสนุก
ประสบความสำเร็จทั้ง 365 วัน
มีสุขภาพดีตลลอดทั้ง 8760 ชั่วโมง
โชคดีทั้ง 52600 นาที
3153600 วินาทีแห่งความยินดี

I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you. Enjoy!
ผมขอให้คุณมีความน่ารัก และเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่ที่จะมาถึง ขอให้พระเจ้ามอบความรัก และอวยพรคุณ ขอให้สนุกนะครับ

It is time to forget the past and celebrate a new beginning. Happy New Year.
มันเป็นเวลาของการลืมอดีต และเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น สุขสันต์วันปีใหม่ครับ

May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year!
ขอให้ปีใหม่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จสูงสุด และความมั่งคั่งร่ำรวยย มีความสุขในวันปีใหม่นะครับ