ขออย่าให้หมู่บ้านเราเป็นแแบบนี้เลยนะ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ขออย่าให้หมู่บ้านเราเป็นแแบบนี้เลยนะ

จัคร์
This post was updated on .
     โครงการหมู่บ้านพฤกษา หลายๆโครงการที่เกิดน้ำท่วมจากปริมาณน้ำฝน ที่ไม่ใช่อุทกภัย ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากการ วางระบบการระบายน้ำของหมู่บ้านมีปัญหา ผมขอยกตัวอย่างมาให้ได้ดูและศึกษา เพื่อจะทำให้ท่านสมาชิกได้เห็นข้อเท็จจริง ว่าการทำงานของช่างก่อสร้างของพฤกษานั้นมีศักยภาพการทำงานเป็นอย่างไร โดยส่วนตัวผมเอง ผมได้สรุปแล้ว ในหัวข้อที่ผ่านมา แต่ผมมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งกับหมู่บ้านเรา ถ้าเราไม่รีบเร่งรัดให้ช่าง เข้ามาทำการแก้ไข หมู่บ้านเราจะประสบกับวิบากกรรมดังหมู่บ้านพฤกษาอื่น ที่ผมนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้แน่นอน เข้าไปดูได้ตาม Link ข้างล่างนี้เลยครับ

หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 11
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2009/07/R8034581/R8034581.html

หมู่บ้านพฤกษา 15
http://www.prueksa15club.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1267050

หมู่บ้านพฤกษา 28/1
https://th-th.facebook.com/photo.php?fbid=493952007344103&set=a.493951984010772.1073741828.187916034614370&type=1&theater

http://preuksa28-1.blogspot.com/2012/09/41a.html

พฤกษา วิลล์ 20
http://prakard.com/default.aspx?g=posts&m=3115947

หมู่บ้านพฤกษาวิลล์4
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2009/05/R7857170/R7857170.html

หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 11 (ท่าอิฐ)  ต้องการให้ศึกษา เพื่อเป็นวิทยาทาน เพราะมันเกิดจากการกระทำที่ไม่ตรงไปตรงมา
http://www.prakard.com/default.aspx?g=posts&t=122083&p=64

เหตุการณ์ไหนที่เป็นปัญหาจากอุทกภัย เราไม่ว่ากัน แต่ถ้าเป็นการท่วมจากน้ำฝนในปริมาณปกติแล้วถือว่า เป็นปัญหามาจากการวางระบบของการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่สร้างมาไม่นานแล้วเกิดน้ำท่วม อันนี้ชัดเจนครับ หมู่บ้านเราก็เช่นกัน ซึ่งสุ่มเสี่ยงมาก ที่จะเกิดปัญหาดังกล่าว

ผมมีตัวอย่างของปัญหาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบระบายน้ำของหมู่บ้าน ก็คือ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ท่านสามารถศึกษาได้จาก Link ข้างล่างนี้ แล้วมองกลับมาหา หมู่บ้านเราว่า เป็นอย่างไร ดังที่ผมได้เรียนไว้ในหัวข้อก่อนๆ ว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านเรา อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้เลย ท่านสมาชิกลองศึกษาหมู่บ้านพฤกษาใน Link ดูนะครับ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านเราครับ
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2012/08/R12572698/R12572698.html