เรียน สมาชิกหมู่บ้านทุกท่านทุกหลังคาเรือน

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

เรียน สมาชิกหมู่บ้านทุกท่านทุกหลังคาเรือน

จัคร์
This post was updated on .
เพิ่มเติมประเด็น....//// จากหัวข้อ " ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่สมาชิกหมู่บ้านควรจะอ่านทุกหลังคาเรือน "

     การที่มีบุคคลที่ไม่หวังดีต่อการปกป้องผลประโยชน์ของหมู่บ้านเรา ซึ่งเป็นสมาชิกหมู่บ้านเราด้วย ได้ไปทำการรวบรวมกลุ่มคนขึ้นมา ตามที่คณะกรรมการได้อธิบายไปแล้ว ในหัวข้อที่ผ่านมา และได้มีการปล่อยข่าวที่เป็นลบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการฯชุดปัจจุบัน ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านเราไว้ 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแง่ลบที่ได้ยินมาคือ 


1. กรรมการชุดนี้ไม่โปร่งใส และหวังมีผลประโยชน์ในการจัดจ้างยาม (อาจจะหมายถึงเรื่องเครื่องกั้นถนนด้วย)

2. ใช้ถ้อยคำรุนแรงกับเจ้าหน้าที่พฤกษา

3. คณะกรรมการไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของลูกบ้าน หากแต่ตั้งตนเป็นใหญ่กันเองจากทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว  การกระทำของพวกเขาเหล่านั้นเป็นการกระทำเพื่อทำลายชื่อเสียงของคณะกรรมการหมู่บ้านชุดประจุบัน โดยตรง

    คณะกรรมการขอเรียนชี้แจงสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังปล่อยข่าวในมุมลบทั้ง 3 ประเด็นนั้น ผม นายธนภัทร์ชัย บัวกล้า       ในฐานะประธานคณะกรรมการฯชุดปัจจุบัน ขอเป็นผู้ตอบทั้ง 3 ประเด็นเป็นข้อๆ ตามประเด็นที่ผู้ไม่หวังดีต่อการปกป้องผลประโยชน์ของหมู่บ้านเราปล่อนข่าวอยู่ขณะนี้ ดังนี้

ข้อ 1. "กรรมการชุดนี้ไม่โปร่งใส และหวังมีผลประโยชน์ในการจัดจ้างยาม (อาจจะหมายถึงเรื่องเครื่องกั้นถนนด้วย)"

ขอให้ท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกท่านอ่านและทำความเข้าใจตามที่ผมจะเขียนเพื่ออธิบายทั้งหมดต่อไปนี้นะครับ

     ผมเข้ามาอยู่และเป็นสมาชิกของหมู่บ้านเรานี้ 2 ปีกว่าแล้วครับ ก่อนอื่นผมขอให้ท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกท่านได้รู้จักตัวตนผมก่อนสักนิด ผมเป็นคนตรง ที่อย่างตรงไปตรงมา และทำเพื่อส่วนรวมมาตลอดชีวิต หน้าที่การทำงาน เป็นผู้บริหารบริษัท มา 20 กว่าปี และอดีตเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ท้ายบ้านใหม่  

     หลังจากที่เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านเรานี้ไม่นานนัก ผมได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานรปภ.มาตลอดในเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน เพราะหลังบ้านผมติดกับป้อมรปภ. จนมาเมื่อเทศกาล หมู่บ้านเราโดนโจรขโมยงัดบ้านกันไปหลายหลังเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และ 1 ในจำนวนนั้นก็เป็นบ้านผมด้วย แต่โชคดี ที่ผมและภรรยาเห็นขโมยมันเสียก่อน จึงไม่ได้สูญเสียอะไร ผมได้รู้จักและทำความสนิทสนมกับสมาชิกหมู่บ้านคนหนึ่ง และผมได้ดำริกับเขาคนนั้น เกี่ยวกับเรื่องเงินค่าส่วนกลาง ที่ผมได้จ่ายไปล่วงหน้า ณ วันโอนที่ดิน

     ว่าผมอยากจะตรวจสอบการใช้เงินของพฤกษา ว่าเขานำเงินเราไปใช้จ่ายอะไรยังไงบ้าง ก็เลยบอกเขาคนนั้นว่าผมต้องการอยากจะตั้งกรรมการหมู่บ้านขึ้นมา เพื่อจะได้มีอำนาจและน้ำหนักในการเจรจาเพื่อตรวจสอบ เรื่องการใช้เงินของพฤกษา ตอนนั้นผมได้เจรจากับเขาแค่เพียงว่า ต้องการแค่ตรวจสอบเรื่องการเงินเท่านั้น แต่ใจจริงของผมแล้ว ผมต้องการที่จะตรวจสอบทั้งระบบ แต่ผมไม่สามารถที่จะพูดกับเขาตรงๆได้ เพราะเขาคนนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของรปภ. และผมก็พึ่งจะรู้จักคุ้นเคยและได้พูดจากับเขาคนนั้นไม่นานนัก

     ตามรายระเอียดที่ผมได้เขียนไว้ในหัวข้อ เจตนารมย์และวัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะกรรมการฯ ท่านสมาชิกลองเข้าไปอ่านที่นี่>>> http://pruksa59.blogspot.com/2013/12/591-2-3-7-22-2556-13-1.html  

     ระหว่างก่อนที่จะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯขึ้นมานั้น ผมกับเขาคนนั้นได้มีการพูดคุยกันมาเรื่อยๆ ซึ่งมันมีคำๆหนึ่งที่เขาพูดกับผมมาเป็นระยะๆ ว่าถ้าได้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว เขาต้องการที่จะขอดูแลเรื่องงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)ของหมู่บ้านเอง ซึ่งผมก็ไม่ได้คัดค้านใดๆในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้าน แต่ก็คิดอยู่นิดๆว่าคนคนนี้ที่ต้องการจะมาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ก็เพื่อมุ่งหวังเรื่องผลประโยชน์เรื่องงานรปภ.แน่นอน ซึ่งมันตรงกันข้ามกับเจตนารมย์ของผมอย่างสิ้นเชิง และผมประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการตลอดมาทุกครั้ง ว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ จะไม่มีเรื่องผลประโยชน์ใดๆมาแอบแฝงทั้งสิ้น
     
     ต่อมาหลังจากที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการฯโดยผ่านการรับรองสถานะเบื่องต้นจากท่านสมาชิกหมู่บ้านกันมาแล้วนั้น ผมก็ได้ยินจากปากของกรรมการ  2-3 ท่านที่เริ่มสงสัยในพฤติกรรมบางอย่างของเขาคนนั้น พูดให้ผมฟังว่า หลังจากที่พฤกษาได้ทำการโอนและบริหารโดยนิติของหมู่บ้านเราเองแล้ว เขาคนนั้นจะตั้งบริษัทรปภ.(ยาม)ขึ้นมา และจะขอรับงานที่หมู่บ้านเราเอง ในประเด็นคำพูดนี้เขาคนนั้นไม่กล้าที่จะพูดกับผมตรงๆ และผมก็ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะโดยส่วนตัวผม ถ้าผมได้มีใจอาสาเข้ามาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ผมไม่เคยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัว เพราะผมตรงไปตรงมา

     ขณะนี้คนคนนี้ได้ออกจากการเป็นคณะกรรมการฯชุดปัจจุบันไปแล้ว เนื่องจากเขารับไม่ได้ ที่ผมได้ไปแจ้งให้กับทางพฤกษา เพื่อให้ปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของรปภ. แต่ก่อนที่ผมจะไปแจ้งกับทางพฤกษานั้น ผมได้ทำหนังสือขึ้นมาหนึ่งฉบับ เพื่อจะยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทางพฤกษาเพื่อจะแจ้งให้พฤกษาได้รับทราบว่าหมู่บ้านเราได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาแล้ว  และได้นำเข้าที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2256 (10:00 น.)ที่ร้านครัวตุ๋มติ๋ม โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน รวมตัวเขาคนนั้นด้วย ที่ผมต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนนั้นก็เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ ว่าจะสรุปอย่างไร เนื้อหาของหนังสือที่ผมออกนั้นผมก็ให้ทุกคนในที่ประชุมอ่านแล้วและได้แจ้งชัดเจนว่าจะนำเอาหนังสือฉบับนี้ยื่นให้กับพฤกษา ซึ่งก็มีข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพของงานรปภ.ด้วยอย่างชัดเจน อ่านรายละเอียดและดูตามรูปนี้

     และมติที่ประชุมวันนั้นก็สรุปว่า ให้ไปที่พฤกษา โดยจัดตัวแทนกันไป 5 คน และเขาคนนั้นก็ได้เสนอให้เอารถของคุณไพโรจน์เป็นพาหะไป โดยแชร์เงินกัน คนละ 200 ซึ่งตัวเขาคนนั้นก็ได้แชร์มาด้วย


     และหลังจากเลิกประชุมวันนั้นแล้ว ช่วงเวลาบ่าย เขาคนนั้นก็ได้ไปนั่งคุยกับผม ที่บ้านผมเองอีกประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเนื้อการพูดคุยกับผม ก็มีแต่เรื่องประสิทธิภาพของรปภ.ทั้งสิ้น ผมก็ได้แจ้งให้เขารู้อ่ยางชัดเจนว่าจะนำเรื่องรปภ.ไปพูดแจ้งให้กับผู้บริหารของพฤกษา ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้มีการขอร้องผมใดๆ ว่าอย่าเอาเรื่องงานรปภ.ไปแจ้งให้พฤกษารู้นะ

แต่พอเรื่องถึงพฤกษาแล้ว ตัวเขาคนนั้นโดนตำหนิติเตียนกลับมา เขากลับรับไม่ได้แล้วพาลโกรธเคืองผม

     ผมอยากจะเรียนกับสมาชิกหมู่บ้านทุกท่านอย่างนี้ว่า เขาคนนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบต่องานรปภ.ของหมู่บ้านเรา ซึ่งรับเงินเดือนจากพวกเราทุกท่าน ที่ได้จ่ายเป็นค่าส่วนกลางไป เพื่อไปเป็นเงินเดือนของเขาทั้งทีม ผมเองได้มีการบอกมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องว่า ให้เขาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของงานรปภ. แต่ผลที่ออกมาคือไม่มีการปรับปรุงใดๆเลย ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกหมู่บ้านคงจะได้พบและได้เห็นด้วยตาตัวเอง ว่าการทำงานของรปภ.เป็นเช่นไร นี่ขนาดว่า เขาคนนั้นทำหน้าที่ รับผิดชอบงานรปภ.ให้กับหมู่บ้านเรา โดยผ่าน บริษัท ร.เกียรติ ที่เขาเป็นพนักงานอยู่ เขายังทำงานขาดประสิทธิภาพอย่างนี้ ถ้าสมมุติว่าเขาจัดตั้งบริษัทรปภ. แล้วมารับจ้างหมู่บ้านเราจริงๆ ผมอยากจะถามสมาชิกทุกท่านว่า ท่านจะรับได้ไหม

    ผมจำเป็นต้องเล่าให้ท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน ยาวมาอย่างนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านได้สรุปเพื่อวิเคราะห์ ว่าสิ่งที่ผมและคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้ทำหน้าที่เพื่อปกป้องประโยชน์ของหมู่บ้านอย่างเต็มที่นี้ แล้วยังมีคนที่ไม่หวังดีต่อประโยชน์ของหมู่บ้านเราไปโจมตีเพื่อจะขยายวงกว้างให้คณะกรรมการชุดนี้เสียหาย จากประเด็นตามข้อ 1.  ท่านสมาชิกอ่านมาถึงตรงจุด ที่ผมเล่านี้ ท่านคิดว่า มันควรจะเป็นใคร ที่เข้าข่ายในประเด็นข้อ 1.

    ส่วนประเด็นเรื่องไม้กั้นถนน หรือไม้กั้นอัตโนมัตินั้น ผมได้เป็นคนเสนอเองกับ ช่างเล็กหรือคุณวันชัย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างพฤกษาและคุณสิริวรรณ(ตั๊ก) ผู้จัดการหมู่บ้าน ณ วันที่ประชุมติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคของหมู่บ้านเรา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธ.ค.2556 ที่ครัวตุ๋มติ๋ม
    ด้วยความที่ผมคิดมาตลอดว่า ค่าจ้างรปภ.(ยาม) มันแพงเกินไป เดือนละ 71,000 บาท ผมลองไปสืบหา ราคา ในอินเตอร์เน็ต พบว่ารคามันอยู่ประมาณ ข้างละ 50,000 บาท 2ข้างก็ 100,000 บาท มันเป็นการลงทุนครั้งเดียว และจมีจุดคุ้มทุนที่ประมาณ 7 เดือน ที่ผ่านมาจำนวนรปภ.ยังเป็น 5 คน หารจากยอดเงิน 71,000ต่อเดือน จะตกคนละ 14,000 กว่าบาท เราเอาไม่กั้นอัตโนมัติมากั้น และลดรปภ. 1-2 คน โดยอาจจะเหลือ กลางวัน 1 คน กลางคืน 2 คน แต่ ณ ตอนที่ผมเสนอในที่ประชุม ผมคิดที่ ลดรปภ.ไป 1 คน เท่ากับลดเงินที่จะต้องจ่ายต่อเดือน 14,000 กว่าบาท จุดคุ้มทุนที่ 7 เดือน เริ่มจากเดือนที่ 8 เราก็จะเก็บเงินได้ทุกเดือนไป เดือนละ 1 4,000 กว่าบาททุกๆเดือน

    ผมพยายามคิดทุกทาง ที่จะหาวิธีปรับลดค่าใช้จ่ายของหมู่บ้านเรา ให้มันลดลงไปบ้าง และทำไมผมถึงต้องเสนอกับทางคุนวันชัยและคุณสิริวรรณ เพราะคุณสิริวรรณ เป็นผู้จัดการหมู่บ้าน เปรียบเหมือนเป็นตัวแทนของพฤกษา  ผมต้องการให้คุณสิริวรรณนำเรื่องนี้ไปเสนอพฤกษา เพราะพฤกษาเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด ไม่ใช่ผมและคณะกรรมการฯ แต่ที่เสนอเพราะเป็นห่วงค่าใช้จ่ายของหมู่บ้านเรา และเงินที่จ่ายไปนั้นก็เป็นเงินของพวกเราทุกคน

    พอเห็นภาพไหมครับ สำหรับประเด็นข้อ 1. ว่าควรจะเป็นใครกัน ที่คิดแบบนั้น


ข้อ 2.  ใช้ถ้อยคำรุนแรงกับเจ้าหน้าที่พฤกษา


      ถ้าจะบอกว่าเจ้าหน้าที่พฤกษา คือ รปภ. ผู้จัดการหมู่บ้านเรา ผมยืนยันได้เลยว่า ไม่เคยมีใครไปพูดใช้ถ้อยคำที่รุนแรง แน่นอน และอีกอย่าง บุคคล 2 กลุ่มนี้ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของพฤกษา

      -  รปภ.(ยาม)             เป็นพนักงานของบริษัท ร .เกียรติ

      -  คุณ สิริวรรณ (ตั๊ก)     เป็นพนักงานของบริษัท ปวริศา

ซื่งทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทที่ทำสัญญารับจ้าง กับบริษัทพฤกษา  แต่เงินเดือนที่จ่ายนั้นเป็นเงินของพวกเราสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน(งินที่เก็บเป็นค่าส่วนกลาง)


      การติดตามงานที่มีปัญหาต่างๆในด้านสาธารณูโภคของหมู่บ้านเรานั้น ทั้งผมและกรรมการท่านอื่นๆ ก็ได้ติดตามผ่านทางผู้จัดการหมู่บ้านมาโดยตลอด ตั้งแต่เขาเข้ามาทำงาน แต่จาการได้สัมผัส โดยส่วนตัวผมแล้ว เขาไม่มีประสบการในด้านนี้เลย เข้ามาครั้งแรกก็เพื่อที่จะเข้ามาทำการเก็บเงินส่วนกลางเป็นหลัก แต่งานที่ทางผมได้ติดตามนั้นไม่ค่อยเกิดผล และการให้คำตอบกลับมาแต่ละเรื่องที่ผมได้ติดตาม ก็ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ว่าจะทำอะไรเมื่อไร เสร็จเมื่อไร ไม่มีแบบแผนการทำงาน ซึงในความเป็นจริงการทำหน้าที่ของเขา มันจะต้องมีการวางแผนงาที่ชัดเจน ลูกบ้านติดตามถามอะไรจะต้องมีคำตอบที่ชัดเจนเช่นกัน และอีกอย่างพวกเราต้องจ่ายเงินเดือนให้เขา เดือนละ 35,000 บางเดือนก็ 37,000ทุกเดือน
       
      มันเป็นอัตราเงินที่ค่อนข้างสูง แต่ถ้าเทียบกับประสิทธิภาพ มันไม่คุ้ม อ้างโน่นอ้างนี่ตลอดเวลา และในบางครั้งผมได้พูดในหลักของเหตุผลและความน่าจะเป็น แตเขากลับรับไม่ได้ จนร้องไห้ก็มี แต่ผมยืนยันว่าผมไม่เคยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ด้วยประสบการณืที่ผมเป็นผู้บริหารงานมาตลอด ผมสามารถมองออกว่าใครก็ตาม ที่พูดหรือเจรจากับผมในเรื่องของงานนั้น การพูดของเขาที่ตอบโต้กลับมา มันจะออกไปในทิศทางใด และมีศักภาพหรือไม่ หรือพูดแค่เพื่อบ่ายเบี่ยงเอาตัวรอด

การบ่ายเบี่ยงไม่ได้เกิดผลดีต่อหมู่บ้านเรา มีแต่จะเสียกับเสีย เพราะหมดเวลผ่านไปแต่ละเดือน พวกเราก็ต้องเสียเงินในทุกๆเดือนอีกเดือนละ 130,000 บาท แต่ผมและคณะกรรมการฯก็ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง จนได้ข้อมูลและแผนการแก้ไขสาธารณูปโภคที่เป็นปัญหาอยู่ในหมู่บ้านเราขณะนี้ ตามที่ผมได้กล่าวไว้ในหัวข้อ "การซ่อมแซมสาธ่ารณูปโภคภายในหมู่บ้าน"

      ส่วนเรื่องพนักงานของพฤกษานั้นถ้าเป็นคนพฤกษาจริงๆก็น่าจะเป็นช่าง ที่เข้ามาแก้ไขงานท่อระบายน้ำตัน แต่ทำอะไรไม่ได้  ตรงข้างบ้านน้าเปี๊ยก(ร้านค้า) หัวมุมซอย 1

ทำให้น้าเปี๊ยกใช้ห้องน้ำไม่ได้ วันต่อมาพวกเราคณะกรรมการ 3 -4 ท่าน ได้ดำเนินแก้ไข้กันเอง แล้ววันนั้นช่างมันก็เข้ามาโดยยืนค่อมมอเตอร์ไซด์ จอดดูพวกผมทำ แล้วพยายามจะอธิบาย ว่าจุดนี้ตัวเขาเองได้มาทำการแก้ไข้ไว้เองตั้งแต่ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา ณ เวลาขณะที่ผมได้พูดกับตัวช่างมันอยู่นั้น

พวกผมยังไม่ได้ทำการเปิดฝาท่อออก และจากคำพูดของช่างมัน มันเหมือนพยายามจะไม่ให้พวกผมทำ (แต่พวกผมไม่ทำไม่ได้ เพราะว่า น้าเปี๊ยกเขาเดือดร้อนใช้ห้องน้ำไม่ได้) และอ้างว่าไดรโว่ ตัวดูดน้ำมันเสีย ต้องรอซ่อม แล้วก็ให้เหตุผลแบบไร้สาระ แล้วตะคอกเสียงใส่ผม ซึ่งผมอายุคราวพ่อมัน มันมีสิทธิ์อะไรที่มาใช้กริยาแบบนั้นกับผม ผมจึงออกเสียงดังไล่มันออกไป  มันไม่คิดจะหาวิธีแก้ไข แต่กลับมาพูดแบบไร้สาระ และผมก็ทราบมาว่ามีหลายบ้านที่ให้พวกช่างกลุ่มนี้ไปซ่อมแก้ไขงานที่บ้านให้ แต่ต้องเจอกลับฤทธิ์เดชของพวกมัน

      หลังจากช่างมันออกไปแล้วพวกผมเปิดฝาท่อออก อึ้งเลยครับ ผมเห็นวิธีการที่ช่างมันบอกว่ามันเป็นคนแก้ไขเอง ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าท่อระบายน้ำตรงนั้น ทำไมมันถึงตัน (มันมักง่ายสุดจะบรรยายครับ)และก็ชัดเจนครับว่า ทำไมช่างมันถึงพูดในเชิงที่ไม่อยากจะให้พวกผมทำ เพราะมันกลัวว่าผมเปิดฝาท่อออกมาแล้ว จะเห็นความมักง่ายของมันครับ แต่ในที่สุดวันนั้นผมและคณะกรรมการ ก็แก้ไขให้น้าเปี๊ยกได้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งตามหลักความจริงแล้ว ช่างมันมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขโดยตรง แต่กลับอ้างโน่นนี่โดยไม่มองเลยว่าลูกบ้านเขาเดือดร้อนอยู่ และสิ่งที่ทำให้ผมโมโหวันนั้นก็คือไอ้ช่างคนนั้นมันมีสิทธิ์อะไรมาตะคอกเสียงใส่ผม

      ผมอยากจะเรียนชี้แจงกับสมาชิหมู่บ้านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องช่างว่า สาธารณูปโภค โดยเฉพาะท่อระบายน้ำของหมู่บ้านเรา ผมและคณะกรรมการฯได้สำรวจ โดยทำการเปิดฝาท่อหลายจุด พบว่าท่อระบายน้ำ สร้างผิดจากแบบแปลน และมีปัญหาเรื่องโครงสร้าง มีการวางฝาท่อหลอก (ไม่ตรงตำแหน่งกับตัวท่อระบายน้ำ) หลายซอย เช่น ซอย 1/1 , 1/2 , 1/3  ปัญหาที่จะตามมาในอนาคตก็คือ ถ้าท่อระบายน้ำ ทั้ง 3 ซอยนี้ตัน จะทำการลอกท่ออย่างไร

      ที่ผมชี้ให้เห็นประเด็นดังกล่าว ก็ด้วยอยากจะเรียนให้สมาชิกหมู่บ้านทราบว่า ระบบท่อระบายน้ำหมู่บ้านเรายังมีปัญหาอีกมากมาย ที่พวกเราไม่สามมารถจะทราบได้ว่ามีปัญหาใดบ้าง เนื่องจากมันฝั่งอยู่ใต้ดิน ที่ผมจำเป็นต้องใช้คำพูดว่า "ยังมีปัญหาอีกมามาย"นั้น เพราะจากที่ผมและคณะกรรมการได้สัมผัสแค่ไม่กี่จุด พบปัญหาทุกจุด หรือจะพูดเป็นภาษาทางหลักการก็คือ พบปัญหา 100 % จากที่ได้สัมผัสมา ผนวกกับ การที่ได้สัมผัสกับการทำงานของช่าง ผมและคณะกรรมการสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นการทำงานที่มักง่าย โดยเฉพาะเรื่องท่อระบาน้ำ ช่างมันคงคิดว่า ทำแล้วจะทำอย่างไรก็ได้ (แค่ขอไปที) มันอยู่ใต้ดินไม่มีใครเห็นหรอก  

     ผมไม่แปลกใจเลยครับว่า พฤกษา 15 อยู่ที่ ถนนตำหรุ-คลองเก้า พฤกษา 28 อยู่ที่ตลาดนิคมบางปู ซึ่งอยู่ใกล้เรานี่เอง เมื่อถึงฤดูฝนน้ำท่วมครับ และพฤกษา อีกหลายๆที่ หาดูได้ จาก google พิมพ์ คำว่า "หมู่บ้านพฤกษาน้ำท่วม"  ท่านจะพบกับปัญหาจากการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำของพฤกษามากมายครับ


ข้อ 3.  คณะกรรมการไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของลูกบ้าน หากแต่ตั้งตนเป็นใหญ่กันเอง

     เรียนต่อสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นและในหัวข้อก่อนหน้านี้  ที่มาของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ถึงแม้จะไม่ได้ผ่านการโหวตเลือกจากท่านสมาชิกหมู่บ้าน แต่การที่พวกผมได้ไปเดิน ขอให้ท่านสมาชิกหมู่บ้าน ได้สนับสนุนและเซ็นรับรองสถานะการเป็นคณะกรรมการของพวกผมนั้น ก็เพียงเพื่อประสงค์ที่จะอาสาเข้ามาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของหมู่บ้าน เพื่อมิให้ใครก็แล้วแต่ หรือจะเป็นกลุ่มคน ที่กำลังจะหาเรื่องใส่ร้ายคณะกรรมการชุดปัจจุบันอยู่นี้ เข้ามาหาผลประโยชน์จากหมู่บ้านเราได้โดยเด็ดขาด

     และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการทุกท่านชุดปัจจุบันนี้ ก็ได้เรียนแจ้งต่อสมาชิกหมู่บ้านตั้งแต่วัน เดินขอสนับสนุนเพื่อรับรองสถานะวันนั้นแล้วว่า พวกเราจะอยู่แค่ถึงวันที่ ที่ทางพฤกษาได้ให้หมู่บ้านเราจัดตั้งนิติบุคคลฯและคณะกรรมการหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกรอบของข้อกฏหมายเท่านั้น

      ถ้าพวกเราคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านชุดปัจจุบัน ไม่อาสามาทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ งานด้านรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะเป็นอย่างไร และปัญหาด้านอื่นๆ จะเป็นอย่างไร แต่ในขณะเดียวกัน เงินกองทุนค่าส่วนกลางของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นของพวกเราทุกท่าน ก็จะถูกใช้จ่ายไปอย่างไม่คุ้มประโยชน์ และอาจจะหมดไปโดยไม่รู้ที่มาที่ไป

     แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ โดยส่วนตัวผมเองและคณะกรรมการฯทุกท่านนั้น ยินดีที่จะรับฟังทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้หมู่บ้านเรา มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น สมาชิกหมู่บ้านทุกท่านอยู่กันอย่างร่มเย็นและมีความสุข สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยงามพร้อมใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การบริการสาธารณะทุกอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกหมู่บ้านอยู่อาศัยกันอย่างไม่หวาดระแวง หรือจะเป็นแนวคิดในการหาทางออกว่าจะทำอย่างไรให้หมู่บ้านเรา ลดค่าใช้จ่ายต่อเดือนลงไปได้บ้าง เพื่อพวกเราสมาชิกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนจะได้จ่ายค่าส่วนกลางน้อยลง  ยินดีรับทุกแนวคิดจากทุกคนทุกท่าน

     หรือแม้แต่บุคคลที่กำลังรวมกลุ่มและปล่อยข่าวในทางลบเพื่อทำลายชื่อเสียงของผมและคณะกรรมการฯชุดปัจจุบันนี้อยู่ก็ตาม ถ้าเขาเหล่านั้นมีข้อแนะนำอะไรที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านเราและสมาชิกทุกหลังคาเรือน ผมและคณะกรรมการฯก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะรับมาพิจารณา แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีเสนออะไรมาเลย จึงทำให้ผมและคณะกรรมการฯไม่เข้าใจเหมือนกันว่า เขาเหล่านั้นไปปล่อยข่าวเพื่อทำลายชื่อเสียงผมและคณะกรรมการฯทำไม เพื่ออะไร?
     
     ท้ายสุดนี้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน จึงใคร่ขอให้ท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน โปรดใช้ดุลยพินิจตามเหตุและผลและพฤติกรรมต่างๆ ทั้งกลุ่มคนและบุคคลที่ไม่หวังดีต่อประโยชน์ของหมู่บ้านเรา และของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ว่าเป็นไปเช่นไร และต้องขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาในการอ่านรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น โดยเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ผมเล่ามาทั้งหมด


ธนภัทร์ชัย   บัวกล้า/จัคร์
081-149-1636