แก้ปัญหา เรื่องท่อระบายน้ำตัน ให้สมาชิกหมู่บ้าน

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

แก้ปัญหา เรื่องท่อระบายน้ำตัน ให้สมาชิกหมู่บ้าน

จัคร์
This post was updated on .
      เมื่อเวลา 17:30 น. วันที่ศุกร์ที่ 27 ธ.ค.2556 ที่ต้นซอย 1 (บ้านขายไข่) คณะกรรมการฯได้ทำการช่วยสมาชิกหมู่บ้าน ที่เขาพบปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำของโครงการตัน ณ บริเวณที่เชื่อมต่อจากตัวบ้านของสมาชิก จึงเป็นเหตุ ทำให้น้ำในห้องน้ำห้องส้วมของเขาไม่มีทางไหลลงสู่ท่อระบายน้ำของหมู่บ้านได้  ตามที่ได้กล่าวไว้ในกระทู้ที่ผ่านมา

      คณะกรรมการฯจึงช่วยกันแก้ปัญหาให้กับสมาชิกหมู่บ้านท่านนี้ก่อน ด้วยการทุบคอนกรีต บริเวณที่ปลายท่อจากบ้านมาเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน(ดูรูป) เพื่อเปิดให้เป็นทางน้ำ ให้น้ำจากในบ้านไหลระบายลงมาได้ เพื่อให้เจ้าของบ้านขายไข่ ได้ใช้ห้องน้ำห้องท่าได้อย่างปกติวิสัย และปัจจุบันก็ใช้ได้แล้ว
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: แก้ปัญหา เรื่องท่อระบายน้ำตัน ให้สมาชิกหมู่บ้าน

จัคร์
การทำงานด้วยจิตอาสา ของคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯ ไม่เคยคิดที่จะต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ ขอเพียงให้เพื่อนสมาชิกหมู่บ้าน อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านเราอย่างมีความสุข ก็เพียงพอแล้ว