การซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน

1 message Options
การซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน – ด้วยหมู่บ้านเรายังมีปัญหามากมายจากการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จบ้าง ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานบ้าง ซึ่งเป็นผลทำให้หมู่บ้านเราเริ่มเกิดปัญ ด้านสาธารณูปโภคห...